Jelenleg oldalunk fejlesztés alatt áll.

Régi Á.SZ.F 2021.03

(Az oldal szerkesztés alatt áll!)

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Bruder Dávid EV.
 • Székhely és levelezési cím: 8500 Pápa Gróf út 25/B
 • Telefonszám: +36 70 527 14 01
 • E-mail cím:proficuccok(kukac)gmail.com
 • Nyilvántartási száma: 35916902
 • Nyilvántartásba vevő szerv: Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivata
 • Nyilvántartásba vevő szerv címe: 8500 Pápa, Fő u. 12.
 • Adószám: 66552996-1-39
 • Tárhely szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK
KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
  elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a
  proficuccok.hu weboldalon
  keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan
  kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben
  meghatározott Felek között jön létre. A weboldalon történő megrendelés FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MEGRENDELÉS! Az Proficuccok Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
  CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.
 1. .A Proficuccok Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott
  megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
 1. Az Proficuccok Online szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden
  felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban
  regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
 1. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és
  következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus
  levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven
  létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt
  iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.
 1. A szerződés nyelve magyar.
 1. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá
  magát.

 7.Ügyfélszolgálat:

 • Bruder Dávid EV.
 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 8500 Pápa Gróf út 25/B
 • Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra csak előzetes egyeztetéssel van lehetőség.
 • Internet cím: proficuccok.hu/kapcsolat
 • E-mail: proficuccok@gmail.com

B.)  REGISZTRÁCIÓ

1.A  Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az
ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva
kerülhet sor. A
Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása
szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a
megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a
Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a
Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is
végrehajtható. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben
visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására
szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával
kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat
feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.

2.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az
abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az
illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló
személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására
bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is
érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő
megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem
terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait
köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat
személyes elvégezni.

 1. Regisztráció törlése

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően
azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már
leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem
eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok
visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért
kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy
a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy
hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig
feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen
módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség
szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a
valóságnak megfelelőek legyenek.

 1. MEGRENDELÉS

1.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára
vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet
megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez
mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató
szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a
használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb
tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban
kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az
általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati
utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval
együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut
használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. (Sürgős esetben a
gyártó weboldalán található linket is tudjuk mellékelni.) Amennyiben a
Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával,
használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több
információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha
nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek
vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát
kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide
értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg rendszerhiba
miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja
a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül
megilleti.

5.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az
Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
(Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap
a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés
feladására a Webáruházban a Kosár használatával majd a megrendelés (helyes
adatokkal való) kitöltésével van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott
termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék
részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával
teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb
oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol
megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma
törölhető („Kosár kiürítése / X”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát
véglegesítette, a „Tovább a Pénztárhoz” feliratra kattintva haladhat tovább a
megrendelés véglegesítéséhez. Ezt követően választani tud az átvételi módok
közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden
szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi és szállítási módot,
esetlegesen terminált a legördülő menüből akkor már csak a “Megrendelés
Elküldése” gombra kell nyomni. Amennyiben a megrendelő űrlap hibát
észlel, visszadob az űrlap tetejére, majd amint hiba javításra kerül újra
“Megrendelés Elküldése”  -vel kell elküldeni a megrendelést. A
rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik,
ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A sikeres
megrendelést mind a weboldalunk mind a visszaigazoló e-mailünk jelzi.

6.

A
Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb
közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A
termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás
költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére
való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák
javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés”
feliratra kattintva).

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató
késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán
belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza
az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl.
számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés
dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a
termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a
visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a
megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E
visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat
elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az
Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb
48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó
visszaigazoló e-mailt.

Ha
az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 12 órán belül
jeleznie kell a Szolgáltató felé  írásban, e-mail formájában.

A
megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak
irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament
és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben
a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának
idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a
weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja
magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben
szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely,
esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató
haladéktalanul visszatéríti.

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI
  FELTÉTELEK

1.

A
Szolgáltató bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és házhoz
szállítani kért árut díjmentesen ,ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri
a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget,
kivéve a jelen ÁSZF-ben megjelölt nagyméretű csomagokat. A díjmentes
szállítást biztosító összeget el nem érő vagy a nagyméretű csomagot
tartalmazó kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az
Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a
számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. A fenti
kedvezményes időszakon kívüli szállítási díjakról weboldalunkon tájékozódhat.

2.

Szolgáltató
a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a
kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak
közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára
történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

Ügyfél
tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató
a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 10 napon belül
köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot. A Szolgáltató késedelme
esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn
belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a
szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor –
kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult
a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy
amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem
teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

3.

Az
Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi
lehetőségekről az  weboldalon tájékozódhat.

 1. Számla

Szolgáltató
az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően
számlát állít ki, melyet teljesítéskor a  termékhez mellékelünk.

 1. ELÁLLÁS JOG

Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A./. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

B./ A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

C./ A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

D./ Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (lehetőség szerint  postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre (Bruder Dávid 8500 Pápa Gróf út 25/B) vagy e-mail címre( proficuccok@gmail.com ). De nyilatkozatát akár szóban megteheti, pl telefonon.

E./ A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 12. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a web áruházunk részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mail keresztül történő közlés esetén az e-mail küldés idejét vesszük figyelembe  a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként ajánlott postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint részünkre.

F./ A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni.

Visszaküldési postacím:  Bruder Dávid 8500 Pápa Gróf út 25/B

A termék visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. Webáruházunknak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

G./ Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül az  visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a termék visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló az web áruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Cégünk jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket hiánytalanul.. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

H./ Amennyiben webáruházunk ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

I./ Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az  webáruházunk az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget indokolt esetben a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

J./  A digitális értékesítés keretében megvételre felajánlott tartalmak vonatkozásában megkötött adásvételi szerződéstől való elállásra speciális elállási szabályok vonatkoznak. Ezen szabályokat a „15.§ Digitális értékesítés” címet viselő fejezet ismerteti.

K./ Fizikai játék szoftver vásárlása esetén, azaz olyan esetben, amikor a Vásárló nem a 15.§ pontban foglalt módon, digitális formában vásárol egy játék szoftvert, így annak doboza a benne lévő letöltő kóddal vagy lemezzel együtt postai úton kiküldésre kerül, az elállásra szintén speciális szabályok vonatkoznak. Ezen szabályokat a „16.§ Fizikai játék szoftver vásárlása” címet viselő fejezet ismerteti.

H.) Jótállás, szavatosság

 1. I) A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a Vásárló bemutatja.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

III. Jótállás

A Szolgáltató értékesít olyan termékeket, melyek esetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles. Az olyan új, tartós fogyasztási cikk-ként, melyekre értékhatártól függően az alábbi jótállási idő vonatkozik,

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

250 000 forint eladási ár felett három év.

Fentiektől eltérően a gyártó többletkötelezettséget vállalhat a jótállási időtartam vonatkozásában.

A jogszabályon alapuló jótállás mellett a termék gyártója további jótállási kötelezettséget vállalhat, melyek a jogszabályon alapuló jótállástól eltérő feltételeket is tartalmaznak. Ezért a vásárlást, valamint a nem jogszabályon alapuló jótállási igénye érvényesítését megelőzően a jótállási jegyen szereplő feltételeket alaposan szíveskedjen áttanulmányozni.

Az alábbiakban a jogszabályi előíráson alapuló jótállásból fakadó jogait foglaltuk össze:

A jogszabályon alapuló jótállás keretében milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet alapján köteles jótállásra.

Jótállási igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania.

A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ön a jótállás alapján kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A jótállás alapján az igényeit a szerződés teljesítésétől számítva a termék vételárától függően 1 éves, 2 éves, 3 éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti. A jogszabály által biztosított jótállási időtartamot a 2. bekezdés tartalmazza.

Fentiektől eltérően a gyártó többletkötelezettséget vállalhat a jótállási időtartam vonatkozásában.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. Webáruházunkban elsősorban használt termékeket értékesítünk.

a.) Újszerű termékek

Ez alól  kivétel a „újszerű” termékként értékesített készülékek. Ezek teljes értékű, újracsomagolt termékek, melyek újra kereskedelmi forgalomba helyezésre kerültek. Az újracsomagolás oka lehet például, ha a termék doboza szállítás közben megsérült vagy a termék rövid ideig kiállított darab volt. Minden ilyen felújított termék teljes körű átvizsgáláson, tesztelésen és alapos tisztítási folyamaton megy keresztül, mielőtt újra ellenőrzésre és csomagolásra kerülne. Az „újszerű” termékek jogilag használt terméknek minősülnek, egy éves kellékszavatosság vonatkozik rájuk. A Szolgáltató az „újszerű” termékre egy 1/4 év jótállást vállal. A jótállási feltételek megegyeznek a hatályos magyar jogszabályokban előírt jótállási feltételekkel.

b.) A Szolgáltató által értékesített értékcsökkent termékek

Amennyiben a vásárló előzetesen és igazolható módon tudomásul vett – aláírt nyilatkozatban rögzített – minőségi hiba ismeretében a terméket csökkentett áron vásárolta meg, a csökkent értéket eredményező, illetve az ismert minőségi hiba miatt az eladó szavatossági és jótállási felelősséggel nem tartozik.

Vásárló tudomásul veszi, hogy eladó nem teljesíthet hibásan azon hibák tekintetében, melyeket a szerződéskötés időpontjában ismerte.

c.) Kifogások rendezésének módja

A termékkel kapcsolatos minőségi reklamációval kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz elérhetőségeink bármelyikén, illetve a személyes átvétel helyén is lejelentheti problémáját.

 • A vásárlással kapcsolatban reklamációjával ügyfélszolgálatunkhoz fordulhat.

Telefon: +36/70 5271401

E-mail: proficuccok@gmail.com

Személyesen: a vállalkozás címén

Amennyiben az esetleges fennálló jogvita, panasz nem vagy nem a Vásárló igényének megfelelően rendeződött, úgy további panaszával a Vásárló fordulhat:

Pápa Város Jegyzőjéhez (8500 Pápa, Fő utca 5.)

A lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságához.

A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez. A békéltető testületek elérhetőségeit honlapunkon érheti el (ÁSZF 4. számú melléklet) Vállalkozásunkat a békéltető testületi eljárásban a jogszabály alapján együttműködési kötelezettség terheli. Az eljárás megindulása esetén igénybe vesszük a békéltető testületi eljárást.

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás szabályai szerint.

d.) Jogvita rendezése az online vitarendezési platformon

Amennyiben a vásárló szokásos tartózkodási helye Magyarországtól eltérő uniós tagállamban található, a társaságunkkal szemben fennálló jogvitájának rendezése érdekében lehetősége van igénybe venni az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon nyújtott vitarendezési eljárást. Az online vitarendezési platform a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

FELELŐSSÉG

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is
figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben  Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

SZERZŐI JOGOK

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.A
Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy
védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Központi cím: 8500 Pápa, Gróf út 25/b

E-mail: proficuccok(kukac)gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja,köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara által működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Veszprém megyei Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Központi telefonszám: +36 88 814-121 vagy (VKIK +36 88 814-111)

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

​Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a ( http://ec.europa.eu/  ) elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

M.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül
tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy
az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat
kifejezetten elfogadja.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT MINTA
NYILATKOZAT-MINTA ELÁLLÁSHOZ

Címzett: Bruder Dávid EV.

(cím: 8500 Pápa, Gróf út 25/B ., e-mail: proficuccok@gmail.com)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Elállási nyilatkozat minta letöltés

0
  0
  Kosár
  Kosár üresVásárlás