Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató Adatai

Név: Bruder Dávid EV.

Székhely és levelezési cím: 8200 Pápa Gróf út 25/B

SMS száma: +36 70 527 14 01

E-mail cím: proficuccok(kukac)gmail.com

Nyilvántartási száma: 35916902

Bejegyző bíróság megnevezése: 8500 Pápa, Fő u. 5.

Adószám: 66552996-1-39

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a {www.proficuccok.hu} weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Proficuccok Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (\”Elkertv.\”) szabályozza.

2.

A Proficuccok Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

3.

Az Proficuccok Online szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

4.

A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

5.

A szerződés nyelve magyar.

6.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

7.

Ügyfélszolgálat: Bruder Dávid EV.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 8200 Pápa Gróf út 25/B

Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Internet cím: {www.proficuccok.hu/kapcsolat}

E-mail: {proficuccok@gmail.com}

B. REGISZTRÁCIÓ

1.

A Regisztrációra a Főoldalon található {Regisztráció} menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A {Regisztráció} menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

3. Regisztráció törlése

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

C. MEGRENDELÉS

1.

A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. (Sürgős esetben a gyártó weboldalán található linket is tudjuk mellékelni.) Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2.

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint esetleg rendszerhiba miatt megjelenő \”0\” Ft-os vagy \”1\” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti.

5.

A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására a Webáruházban a Kosár használatával majd a megrendelés (helyes adatokkal való) kitöltésével van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése / X”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a Pénztárhoz” feliratra kattintva haladhat tovább a megrendelés véglegesítéséhez. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi és szállítási módot, esetlegesen terminált a legördülő menüből akkor már csak a \”Megrendelés Elküldése\” gombra kell nyomni. Amennyiben a megrendelő űrlap hibát észlel, visszadob az űrlap tetejére, majd amint hiba javításra kerül újra \”Megrendelés Elküldése\” -vel kell elküldeni a megrendelést. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A sikeres megrendelést mind a weboldalunk mind a visszaigazoló e-mailünk jelzi.

6.

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

D. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

E. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 12 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé írásban, e-mail formájában.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti.

F. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1.

A Szolgáltató bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen ,ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget, kivéve a jelen ÁSZF-ben megjelölt nagyméretű csomagokat. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő vagy a nagyméretű csomagot tartalmazó kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. A fenti kedvezményes időszakon kívüli szállítási díjakról weboldalunkon tájékozódhat.

2.

Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 10 napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot. A Szolgáltató késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

3.

Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az weboldalon tájékozódhat.

4. Számla

Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően számlát állít ki, melyet teljesítéskor a termékhez mellékelünk.

G. ELÁLLÁS JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a terméknek,
2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
* lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
* olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
* olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

1. Elállási jog gyarkolásának menete

a. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni e-mailben Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

b. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

c. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

d. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

e. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

f. Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

g. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

h. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége és módja a Fogyasztót terheli

i. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

j. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

k. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

l. Fogyasztó felelősségre vonható értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

m. Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

n. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

o. Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók, hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők, inhalátorok.

H. Jótállás

1. Kötelező jótállás

a. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

b. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:
* szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
* rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
* helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
* elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
* elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
* ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

c. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

d. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

e. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

f. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

g. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

2. Önkéntes jótállás

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött szerződésekre vonatkozik.

I. Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság
9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

J. FELELŐSSÉG

10. 1.

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.2.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

K. SZERZŐI JOGOK

11.1.

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

11.2.

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

L. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Központi cím: 8500 Pápa, Gróf út 25/b

E-mail: proficuccok(kukac)gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát:

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a {http://jarasinfo.gov.hu} holnapon érhetők el.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Veszprém megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Központi telefonszám: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Az Ügyfél lakóhelye alapján a legközelebb elérhető békéltető testületekhez is fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a {fenti linken} elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
* Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

M. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

 

 

 

Szolgáltató Adatai:

 • Név: Bruder Dávid EV.
 • Székhely és levelezési cím: 8200 Pápa Gróf út 25/B
 • SMS száma: +36 70 527 14 01
 • E-mail cím:proficuccok(kukac)gmail.com
 • Nyilvántartási száma: 35916902
 • Bejegyző bíróság megnevezése: 8500 Pápa, Fő u. 5.
 • Adószám: 66552996-1-39

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK
KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.

A
jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan
elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.proficuccok.hu weboldalon
keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan
kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben
meghatározott Felek között jön létre. Az Proficuccok Online áruházban történő
vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza.

 

2.

A
Proficuccok Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott
megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

3.

Az
Proficuccok Online szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden
felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban
regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek
megfelelően bárki jogosult.

 

4.

A
megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és
következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus
levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven
létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt
iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

 

5.

A
szerződés nyelve magyar.

 

6. 
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá
magát.

 

7.

Ügyfélszolgálat:
Bruder
Dávid EV.

Ügyfélszolgálati
iroda helye: 
8200
Pápa Gróf út 25/B

Az ügyfélszolgálat
címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben
tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Internet cím: www.proficuccok.hu/kapcsolat

E-mail: proficuccok@gmail.com

 

B. REGISZTRÁCIÓ

1.

A
Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az
ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva
kerülhet sor. A Regisztráció
menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása
szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a
megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a
Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a
Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is
végrehajtható. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben
visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására
szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával
kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat
feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt
adatkezelésekhez hozzájárul.

 

2.

A
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az
abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az
illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból
hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló
személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására
bejelentkezés után van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is
érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő
megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem
terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait
köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat
személyes elvégezni.

 

3. Regisztráció törlése

Ügyfél
jogosult a regisztrációját bármikor törölni
az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet
megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a
regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően
azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már
leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem
eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok
visszaállítására többé nincs mód.

A
felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért
kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy
a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy
hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig
feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen
módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél
vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség
szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a
valóságnak megfelelőek legyenek.

 

C. MEGRENDELÉS

1.

A
vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára
vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet
megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez
mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató
szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a
használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb
tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban
kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az
általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati
utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval
együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut
használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. (Sürgős esetben a
gyártó weboldalán található linket is tudjuk mellékelni.) Amennyiben a
Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával,
használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több
információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

2.

A
vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha
nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek
vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

3.

A
Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató
fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát
kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

4.

Amennyiben
a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal
felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék
közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide
értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg rendszerhiba
miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a
Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja
a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat
vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül
megilleti.

 

5.

A
megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az
Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
(Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap
a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul
megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve
egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés
feladására a Webáruházban a Kosár használatával majd a megrendelés (helyes
adatokkal való) kitöltésével van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott
termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék
részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával
teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb
oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol
megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma
törölhető („Kosár kiürítése / X”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát
véglegesítette, a „Tovább a Pénztárhoz” feliratra kattintva haladhat tovább a
megrendelés véglegesítéséhez. Ezt követően választani tud az átvételi módok
közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden
szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi és szállítási módot,
esetlegesen terminált a legördülő menüből akkor már csak a “Megrendelés
Elküldése” gombra kell nyomni. Amennyiben a megrendelő űrlap hibát
észlel, visszadob az űrlap tetejére, majd amint hiba javításra kerül újra
“Megrendelés Elküldése”  -vel kell elküldeni a megrendelést. A
rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik,
ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A sikeres
megrendelést mind a weboldalunk mind a visszaigazoló e-mailünk jelzi.

 

6.

A
Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb
közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A
termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás
költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A
termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

D. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az
Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére
való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák
javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés”
feliratra kattintva).

 

E. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

Az
Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató
késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán
belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza
az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl.
számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés
dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a
termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a
visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a
megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

E
visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat
elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az
Ügyfél között.

Az
Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb
48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó
visszaigazoló e-mailt.

Ha
az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a
visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 12 órán belül
jeleznie kell a Szolgáltató felé  írásban, e-mail formájában.

A
megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a
polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak
irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament
és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Amennyiben
a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának
idején, illetve a „Rendelésre” státusszal megjelölt termék nem beszerezhető a
weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fenntartja
magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben
szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely,
esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Szolgáltató
haladéktalanul visszatéríti.

 

F. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI
FELTÉTELEK

1.

A
Szolgáltató bizonyos kedvezményes időszakokban a megrendelt és házhoz
szállítani kért árut díjmentesen ,ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri
a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget,
kivéve a jelen ÁSZF-ben megjelölt nagyméretű csomagokat. A díjmentes
szállítást biztosító összeget el nem érő vagy a nagyméretű csomagot
tartalmazó kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az
Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelés összesítő képernyőn, a
számlán és a visszaigazoló emailben is feltüntetésre kerül. A fenti
kedvezményes időszakon kívüli szállítási díjakról weboldalunkon tájékozódhat.

2.

Szolgáltató
a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a
kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak
közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára
történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

Ügyfél
tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Szolgáltató
a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 10 napon belül
köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a dolgot. A Szolgáltató késedelme
esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn
belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a
szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető
rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor –
kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult
a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy
amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Szolgáltató nem
teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

 

3.

Az
Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi
lehetőségekről az  weboldalon tájékozódhat.

 

4. Számla

Szolgáltató
az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően
számlát állít ki, melyet teljesítéskor a  termékhez mellékelünk.

 

G. ELÁLLÁS JOG

Az
e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut
vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban
„Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló
szerződés esetén

 1. a
  terméknek,
 2. több
  termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több
  tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott
  tételnek vagy darabnak,
 4. ha
  a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni,
  az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a
  fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
  számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül
  elállni.

Fogyasztót
megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének
napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének
napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

Fogyasztót
nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt
  csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
  példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó
  a csomagolást felbontotta;
 • olyan
  nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása
  alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék
  esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • olyan
  zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
  higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

1. Elállási jog gyarkolásának menete

a. Ha
a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni e-mailben Szolgáltató részére.
Ebből a célból Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent
megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató
részére.

b. A
Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

c. Mindkét
esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

d. Írásban
történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha
Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14.
naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

 

e. Postai
úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon
keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét
veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó
levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően
bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

f. Fogyasztó
elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül
az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

 

g. A
határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

h. A
termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége és módja a
Fogyasztót terheli

i. A
Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót
semmilyen más költség nem terheli.

 

j. Ha
Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó
elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató
visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,
ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató
által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta
hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a
korábbi időpontot veszi figyelembe.

 

k. A
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más
fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e
visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.

 

l. Fogyasztó
felelősségre vonható értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat
miatt következett be.

 

m. Ha
a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés
megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az
elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 

n. A
Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra
irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő
lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 

o. Olyan
zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (hajnyírók,
hajformázók, hajkefék, férfi borotvák, női borotvák, epilátorok, IPL
tartós szőrtelenítők, gyantázási eszközök, férfi szőrtelenítési termékek, női
szőrtelenítési termékek, elektromos fogkefék, fogkefe pótfejek, lázmérők,
inhalátorok.

 

H. Jótállás

1. Kötelező jótállás

a. A
Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003.
(IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt
jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű
használatára vezethető vissza.

 

b. A
jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a
terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a
Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós
fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében
felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási
időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország
területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében
felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem
tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való
átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen
  üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy
  annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés
  a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes
  használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül
  hagyása,
 • helytelen
  tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi
  kár, természeti csapás okozta.

Jótállás
keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban
  – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve,
  ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a
  Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
  aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék
  hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a
  jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha
  a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
  kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit
  kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a
  kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a
  vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató
  költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat
  a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha
az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató
köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A
kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél
érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy
a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A
kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem
számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az
Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a
terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt
(kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

c. A
jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót
terhelik.

 

d. A
Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

e. Az
Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

f. A
jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

g. Ha
a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az
Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

 

2. Önkéntes jótállás

Szolgáltató
az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék
ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a
kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes
termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi
átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján
közli. Jelen pontban meghatározott Önkéntes jótállás kizárólag a Szolgáltató
és a Polgári törvénykönyvben meghatározott fogyasztók között kötött
szerződésekre vonatkozik.

 

I. Szavatosság

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az
Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az
Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a
termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl
kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

 

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a
jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt
érvényesítheti szavatossági igényeit.

 

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást
vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést
az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére
az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső
esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak
nincs helye.

 

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról
egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

9.1.5. Az
Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a
Szolgáltatóval.

 

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben
érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

9.1.7. A
szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél
igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla
másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a
szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a
termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek
felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott
szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte
után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba
már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől –
a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében
érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek.

 

9.2. Termékszavatosság
9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája
esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint –
a meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet.

 

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy
ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve
kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval
szemben érvényesítheti.

 

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a
hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

 

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel
meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

9.2.5. Termékszavatossági
igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az
Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval
közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát
késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért
a fogyasztó felelős.

 

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog
gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék
előállítója és forgalmazója.

 

9.2.8. A
gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a
terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
vagy

a
hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy

a
termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez
elegendő egy okot bizonyítania.

 

J. FELELŐSSÉG

10. 1.

A
Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban
azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért,
teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

10.2.

Az
Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja,
hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni
és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

10.3.

Szolgáltató
kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított
magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját
magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az
eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

10.4.

A
szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak,
amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi
gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

10.5.

Az
Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett
tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett
tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes
tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

10.6.

Az
Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is
figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő
bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a
használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

 

10.7.

Amennyiben
az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt
haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű
eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ
haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

K. SZERZŐI JOGOK

11.1.

A
Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

11.2.

A
Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra
mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú
felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,
továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal –
kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

11.3.

A
jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a
Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot
az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy
védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű
használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes
többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem
használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

L. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az
Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Központi cím: 8500
Pápa, Gróf út 25/b

E-mail:
proficuccok(kukac)gmail.com

Az
Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását
szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A
hatályos jogszabályok értelmében a panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja,
és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha
az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati
példányát:

A
Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül
köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy
a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja,
köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában
megindokolni.

A
panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató
köteles öt évig megőrizni.

A
Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen
elérhetőségeken fogadja.

 

12.2. Egyéb
jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben
a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita
Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a
fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint
illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a
hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők
el.

Békéltető
testület.
A
termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok
alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az
Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye
szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető
Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön
törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet,
mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ,
igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat
címzettje. Veszprém megyei Békéltető Testület elérhetőségei:​

 

Cím: 8200
Veszprém, Radnóti tér 1.
Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Központi telefonszám: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

 

Az Ügyfél
lakóhelye alapján a legközelebb elérhető békéltető testületekhez is
fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles
a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek
minősül a válaszirat küldése is.

​Online
adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén
a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat
elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online
platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell
mást tenni, minthogy a fenti
linken
elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy
kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület
részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére
egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat

Magyarországon
a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi
vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és
kereskedő közötti jogvitákban.

 • Bírósági
  eljárás.

  Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság
  előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári
  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári
  Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

M.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A
Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.
A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül
tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy
az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat
kifejezetten elfogadja.